Nota prawna

 

 

Na terenie obiektu nie są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r. - Dz.U. z Nr 223, poz.2268, ze zm.), gdyż nie spełnia on wymagań dotyczących obiektu hotelarskiego określonych w powołanej wyżej ustawie. „APARTHOTEL” świadczy usługi najmu krótkoterminowego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 31, poz.266 ze zm.) oraz najmu powierzchni użytkowej lokali na potrzeby konferencji, szkoleń i tym podobne cele.